คุณย่า กับ หลวงปู่พุทธะอิสระ 13พ.ค.2560

0
28

น้อมรำลึกถึงความกตัญญูกตเวที ของหลวงปู่พุทธะอิสระ

คุณย่า กับ หลวงปู่พุทธะอิสระ
เมื่อ วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
ณ โรงพยาบาลนครปฐม