คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.165

0
4
วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 19:00 น.
หลวงปู่พุทธะอิสระ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.165 : พระต้องจน คนต้องรวย
ที่ @buddhaisara
“พระต้องจน คนต้องรวย” คำกล่าวนี้ เป็นอย่างไร นำมาใช้ได้อย่างไร
และเราจึงต้องมาถกกัน วิจารณ์ และ วิเคราะห์ ถึงเรื่องพวกนี้
และมาร่วมพูดคุยรับฟังเรื่องราว ปัญหา อะไรก็ได้ ที่เป็นประเด็นทั้งทางโลกและทางธรรม
เทปการสัมภาษณ์ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.165 : พระต้องจน คนต้องรวย
– เรื่องสมัยก่อนของหลวงปู่
– สุขภาพหลวงปู่
– วันจักรี
– ผู้ที่เป็นกษัตริย์
– การจะสะสมเป็นกษัตริย์
– ปัญหาผู้ติดเชื้อโควิด
– ผู้ป่วยโรคไต
– อาสันนกรรม
– บทความ ผู้ที่ควรได้พร
– บทความ พระต้องจน คนต้องรวย
– ลูกศิษย์ยักยอกเงินวัด
– เป็นคนต้องขวนขวาย
– สุขภาพหลวงปู่
– คัมภีร์อนาคตวงศ์ เชื่อถือได้ไหม
– อาสันนกรรม
– ผู้เข้าถึงโสดาบัน จะเปลี่ยนเป็นพระโพธิสัตว์ได้ไหม
– ยักษ์ เทพ เทวดา ฟังธรรมบรรลุโสดาบันได้ไหม
– พระอชิตะ
– พระอชิตะ พระมหากัสสปะ ที่โบสถ์
– รักษาอาการหลังจากหายโควิด
– เป็นผื่นแพ้แดด
ติดตามรับชมได้ทาง Youtube : Issaradham
——————————–