คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.154

0
1
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 19:00 น.
หลวงปู่พุทธะอิสระ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.154 : อะไรก็ได้
ที่ @buddhaisara
สงครามในวันนี้ นับวันทวีความรุนแรง น้ำมัน ทอง ขึ้นราคา เป็นรายวัน
การรักษาใจ มิให้กระเพื่อม จะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้พวกเราเดินหน้าต่อไปได้
วันนี้ ร่วมพูดคุยรับฟังเรื่องราว ปัญหา อะไรก็ได้ ที่เป็นประเด็นทั้งทางโลกและทางธรรม
เทปการสัมภาษณ์ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.154 : อะไรก็ได้ !!
– ส่งยารักษาคนติดโควิด
– การใช้ยารักษาโควิด
– ปัญหาอาการป่วยชาวบ้าน
– ช่วยกันส่งยารักษาโควิด
– มูลค่าบิตคอยน์
– นั่งรถทัวร์สมัยก่อน
– หาฤกษ์ไหว้คุณตาฤาษี
– รัสเซียควํ่าบาตร
– แหล่งนํ้ามัน
– มะตูมอ่อน
– สงครามข่าวสาร
– ยืนเคารพเพลงสรรเสริญบารมี
– โควิดต่างประเทศ
– มหาปเทส 4
– อะไรคือธรรม อะไรคือวินัย
– อะไรที่ควร อะไรที่ไม่ควร
– ความยินดีในการรับเงิน
– ลัทธิพุทธวจน
– บิดเบือนคำสอน
– หลักตีความมหาปเทสฝ่ายธรรม
ต้องตัวกูไม่มี ตัวกูหมดไป
– นิคคัยหะ ปัคคัยหะ
– เคสคนไข้โควิด
– ปัญหาสุขภาพ
ติดตามรับชม Live ได้ทาง Youtube : Issaradham
——————————–
#ตัวกูไม่มี #ตัวกูหมดไป #นิคคัยหะ #ปัคคัยหะ #เคสคนไข้โควิด #ปัญหาสุขภาพ