คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.109

0
5
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19:00 น.
หลวงปู่พุทธะอิสระ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.109 : อะไรก็ได้
ที่ @buddhaisara
 
เดือนพฤศจิกายน กำลังจะผ่านไป แต่ปัญหาโรคระบาด ปัญหาทางสังคม ครอบครัว และ เห็นต่าง มีอีกมากมาย การด้อยค่า ยังมีให้เห็น เราร่วมพูดคุยรับฟังเรื่องราว ตอบปัญหาคาใจ อะไรก็ได้ ที่เป็นประเด็นทั้งทางโลกทางธรรม
 
เทปการสัมภาษณ์ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
EP. 109 : อะไรก็ได้
– ทำไมเมตตามากๆ ทำให้เกิดราคะ
– ทำไมอุเบกขามากๆ ทำให้เกิดโมหะ โทสะ
– ผู้เจริญวิปัสนา มักจะเกิดวิปัสสนูปกิเลส
– วิปัสสนูปกิเลส
– การเสพติดอารมณ์
– ความคิดรอบคอบต่างจากวิตกกังวลอย่างไร
– ใช้ประโยชน์จากอารมณ์
– มงคลข้อที่ 28 โสวะจัสสะตา เป็นผู้ว่าง่าย
– โสดาบันจะเสื่อมเป็นปุถุชนได้ไหม
– ฌานมีวันเสื่อมได้ไหม
– ความหมายของคำว่า “อ่อนไหว” ในบทโศลก
– เราจะใช้อ่อนไหวอย่างไรไม่ให้อ่อนแอ
– ลักษณะของคนอ่อนแอ
– เป็นงูสวัดรักษาอย่างไร
– เป็นมะเร็งทานยาแก้ไอต่อเนื่องได้ไหม
– การฝึกหายใจช่วยรักษาพังผืดที่ปอดได้ไหม
– ปัญญาของพระพุทธเจ้าสมัยเป็น พระมโหสถ เอามาใช้ในสมัย พระเวสสันดร หรือไม่
– ปัญญาที่ติดตัวมาแต่อดีต
– พระพุทธเจ้าแสดงธรรมกับชาวกุรุ เฉพาะผู้มีปัญญาเท่านั้นใช่ไหม
– สมัยพระพุทธเจ้าเป็นพระมหาจักรพรรดิ คนทวีปอื่นย้ายมาชมพูทวีป จะมีอายุยาวขี้นจริงไหม
– วิธีเจริญเมตตา และ มือใหม่ฝึกเมตตา ภาวนา
– ให้หลวงปู่แนะแนวทางการสอนครูในยุคปัจจุบัน
– สอนธรรมนูญชีวิตก่อนให้ความรู้
– หลวงปู่เจริญธรรมข้อไหนถึงเห็นคุณค่าของเวลา
– อ่านหนังสือไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยได้ไหม
– วิธีฝึกจิต แก้วิตกกังวล
– รักษาวัณโรคปอด
 
ติดตามรับชม Live ได้ทาง Youtube : Issaradham
 
——————————–
ติดตามรับชมได้ที่
Website:    https://issaradhamchannel.com/
Facebook:  https://www.facebook.com/issaradham
Twitter:      https://twitter.com/issaradham
Instagram: https://www.instagram.com/issaradham
YouTube:    https://www.youtube.com/Issaradham​​
 
#คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม #ปกิณกะธรรม #แสดงธรรม
#สัมภาษณ์ #หลวงปู่พุทธะอิสระ#วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ
#อะไรก็ได้
#เมตตา #ราคะ #อุเบกขา #โมหะ
#ผู้เจริญวิปัสนา #วิปัสสนูปกิเลส #การเสพติดอารมณ์
#ความคิดรอบคอบต่างจากวิตกกังวลอย่างไร
#ใช้ประโยชน์จากอารมณ์
#มงคลข้อที่28 #โสวะจัสสะตา #เป็นผู้ว่าง่าย
#โสดาบันเสื่อมเป็นปุถุชนได้ไหม #ฌานเสื่อมได้ไหม
#อ่อนไหว #บทโศลก #ใช้อ่อนไหวอย่างไรไม่ให้อ่อนแอ
#ลักษณะของคนอ่อนแอ #งูสวัด #พังผืดที่ปอด
#ปัญญาของพระพุทธเจ้า #พระมโหสถ #พระเวสสันดร
#ปัญญาที่ติดตัวมาแต่อดีต #ชาวกุรุ #ผู้มีปัญญา
#ชมพูทวีป #อายุยืน #วิธีเจริญเมตตา #มือใหม่ฝึกเมตตาภาวนา
#การสอนครูในยุคปัจจุบัน #ธรรมนูญชีวิต #คุณค่าของเวลา
#วิธีฝึกจิต #แก้วิตกกังวล #วัณโรคปอด