คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.45

0
4
ความเป็นผู้มีวาจาสุภาษิต
สัจจะวาจาเป็นวาจาที่ก่อให้เกิด สติ สมาธิ ปัญญา ก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นวาจาที่เปรียบประดุจดังแสงสว่างในที่มืด ดังนั้นพระพุทธองค์ทรงได้ยกย่อง ว่า “สุภาษิตา จะยา วาจา” คือวาจาอันชนกล่าวดีแล้ว นั่นเอง เอตัมมังคะละมุตตะมัง
ร่วมเสวนารับฟัง ศุกร์ ๑๘ มิ.ย. ๖๔
เวลา ๑๙:๐๐น.

https://www.clubhouse.com/event/mJ6zJldV

อ่านบทความ เพิ่มเติมได้ที่
ติดตามรับชมย้อนหลัง ได้ทาง Youtube : Issaradham