“คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม” Ep.9

0
22
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม!!!
“กัมมุนา วัตตติ โลโก” สัตว์โลก มีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นเครื่องอยู่ แล้วจะมีสิ่งใดเล่า ที่จะยุติธรรม ได้เท่ากับกรรม!!!
ร่วมรับฟังและพูดคุยกันค่ำนี้ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 19:00 น. Clubhouse @buddhaisara