คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.5

0
13
‘ยุติธรรม’… คือพวกกูต้องได้ประโยชน์?
จากหลายๆ เหตุการณ์ “ความยุติธรรม” ถูกนำมาเป็นประเด็น เมื่อไม่ได้ประโยชน์ สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เกิดขึ้น ทั้งหมิ่น ด้อยค่าระบบ และกระบวนการ… หรือ “ความยุติธรรม” ก็คือพวกตัวเองต้องได้ประโยชน์เท่านั้น
มาร่วมรับฟังและพูดคุยกันในช่วงค่ำวันนี้ วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 19:00 น. Clubhouse @buddhaisara