คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.40

0
2
ความเป็นผู้มีบุญอันทำมาแล้วแต่กาลก่อน
คนเรานั้น เวียนว่ายตายเกิด ตามกฎของ วัฏฏะสงสาร และ วิญญาณทุกดวง นั้นย่อมมีบุญมีบาป เป็นเครื่องกอยู่ ดังนั้น ทำไม “บุญ” ถึงสำคัญ ทำไมต้องสะสมบุญ ต้องเตรียมเสบียงบุญ รับฟัง และ ร่วมเสวนา วันนี้ “ปุพเพจะกะตะ บุญญตา”
วันนี้ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๙:๐๐