หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรม นำปฏิบัติธรรม

0
9

หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรม (ช่วงเช้า) เนื่องในวันตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม