หลวงพี่บ๋วย แสดงธรรม นำปฏิบัติธรรม ช่วงบ่าย

0
63

หลวงพี่บ๋วย แสดงธรรม นำปฏิบัติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวาย แด่องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม