คณะสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น

0
41

คณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวาย แด่องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม