เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ณ พระอุโบสถ วัดอ้อน้อย 27 กรกฎาคม 2561

0
51

วันศุก​ร์ที่​ ​27 กรกฎาคม​ 2561
คณะสงฆ์ นำ เวียนเทียน
เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา
ณ พระอุโบสถ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม