เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ ว้ดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) 8ก.ค.2560

0
45

น้อมรำลึกในพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เนื่องในวัน อัฏฐมีบูชา

หลวงปู่พุทธะอิสระนำเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาหฬหบูชา
เมื่อ วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560
ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม