โครงการสร้างหอนอนนักเรียน โรงเรียนแม่วินสามัคคี EP.9

0
50

น้อมรำลึกถึงคุณูปการต่อแผ่นดิน ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
โครงการสร้างหอนอนนักเรียน 2 ชั้น
ให้กับ รร.แม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

EP.9 หลวงปู่พุทธะอิสระมางานสร้างหอนอนนักเรียน
เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่