โครงการสร้างหอนอนนักเรียน โรงเรียนแม่วินสามัคคี EP.4

0
34

น้อมรำลึกถึงคุณูปการต่อแผ่นดิน ของหลวงปู่พุทธะอิสระ
โครงการสร้างหอนอนนักเรียน 2 ชั้น
ให้กับ รร.แม่วินสามัคคี ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

EP.4 ประชุมอาจารย์ สร้างหอนอนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาที่พักแออัด
เมื่อ วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
ณ บ้านพักริมธารโฮมสเตย์ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

เนื่องด้วย โรงเรียนแม่วินสามัคคีมีจำนวนนักเรียนชาวเขาที่อยู่ประจำ
จำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้อาคารหอพักหลังเดิมคับแคบ อยู่กันอย่างแออัด
หลวงปู่พุทธะอิสระจึงมีดำริที่จะจัดสร้างอาคารหอนอนใหม่ สองชั้น
ยาว ๒๐ เมตร กว้าง ๑๐ เมตร บรรจุเด็กนอนได้ ๑๘๐ คน
โดยมีเตียงนอนสองชั้น ทั้งหมด ๘๔ เตียง
พร้อมห้องน้ำห้องอาบน้ำในตัว ๑๕ ห้อง
ต้องใช้งบประมาณก่อสร้าง ประมาณวงเงิน ๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท(ยังไม่รวมอุปกรณ์ต่างๆ)
https://www.facebook.com/issaradham/videos/1854834988169275/

จึงขอเรียนเชิญร่วมสมทบทุนการก่อสร้าง
โดยโอนเงินผ่าน ธนาคารธนชาติ สาขากำแพงแสน
ในนาม มูลนิธิธรรมอิสระ เลขที่ 358-600280-3
และไลน์ id line : choojai36