Live หลวงปู่พุทธะอิสระ จัดโครงการคืนความสุขให้หัวน้อง รร.วัดไร่แตงทอง ช่วงเช้า 9มี.ค.2567

0
11
รับชมได้ทาง Youtube : https://youtube.com/live/eqO4AXfnm3Y

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 7.30 น.
หลวงปู่พุทธะอิสระ จัดโครงการคืนความสุขให้หัวน้อง
รักษาเหา แจกคุกกี้ และอาหารเด็ก
ณ โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ต.สนามแย้ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

——————————–

กำหนดการ โครงการคืนความสุขให้หัวน้อง
รักษาเหา และแจกคุกกี้ เด็กนักเรียน 4 โรงเรียน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 7.30 – 12.00 น.

1. โรงเรียนวัดไร่แตงทอง = 12 คน (ครู 2รร. 6 คน)
2. โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง = 5 คน
3. โรงเรียนบ้านบัวแดง = 13 คน (ครู 14 คน)
4. โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ = 24 คน (ครู 3 คน)
รวมจำนวน นร. มีเหา 4 รร. = 54 คน (ครู 23 คน)

โรงเรียนวัดไร่แตงทอง ต.สนามแย้ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
https://maps.app.goo.gl/fhmCxGmg2Z3ZExoa8
จำนวน นักเรียน รร.วัดไร่แตงทอง เป็นเหา 12 คน
พร้อมกับ นักเรียน รร.บ้านอ้อกระทุง เป็นเหา 5 คน
เวลา 7.30 น. ทีมงานถึงโรงเรียน (เตรียมความพร้อม ซักซ้อม เตรียมอุปกรณ์)
เวลา 8.00 – 8.20 น. เริ่มกิจกรรม ลงทะเบียน รักษาเหา ให้น้อง
เวลา 8.20 – 8.35 น. แจกคุกกี้ อาหาร
เวลา 8.35 – 8.40 น. ทีมงานรวมตัว สรุปการทำงาน ออกเดินทางไป รร.ถัดไป

โรงเรียนบ้านบัวแดง ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
https://maps.app.goo.gl/Yf326RdbaZVGrajr7
จำนวน นักเรียนเป็นเหา 13 คน
เวลา 9.10 น. ทีมงานถึงโรงเรียน (เตรียมความพร้อม ซักซ้อม เตรียมอุปกรณ์)
เวลา 9.10 – 9.30 น. เริ่มกิจกรรม ลงทะเบียน รักษาเหา ให้น้อง
เวลา 9.30 – 9.45 น. แจกคุกกี้ อาหาร
เวลา 9.45 – 9.50 น. ทีมงานรวมตัว สรุปการทำงาน ออกเดินทางไป รร.ถัดไป

โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
https://maps.app.goo.gl/vs5UgYLg5MoDmbQaA
จำนวน นักเรียนเป็นเหา 24 คน
เวลา 10.10 น. ทีมงานถึงโรงเรียน (เตรียมความพร้อม ซักซ้อม เตรียมอุปกรณ์)
เวลา 10.10 – 10.35 น. เริ่มกิจกรรม ลงทะเบียน รักษาเหา ให้น้อง
เวลา 10.35 – 10.50 น. แจกคุกกี้ อาหาร
เวลา 10.50 – 11.00 น. ทีมงานรวมตัว สรุปการทำงาน ออกเดินทางกลับวัด

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

——————————–

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ ได้ที่
Website: https://onoi.org/
Website: https://issaradhamchannel.com/
Facebook: https://www.facebook.com/issaradham
Facebook: https://www.facebook.com/buddha.isara
Facebook: https://www.facebook.com/WatOnoiTH
Facebook: https://www.facebook.com/dhamma.isssara
Twitter: https://twitter.com/issaradham
Instagram: https://www.instagram.com/issaradham
YouTube: https://www.youtube.com/@IssaradhamOnline
YouTube: https://www.youtube.com/@WATONOI

#หลวงปู่พุทธะอิสระ #พุทธะอิสระ
#วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ #มูลนิธิธรรมอิสระ #จิตอาสา
#เด็กนักเรียน #โครงการคืนความสุขให้หัวน้อง
#รักษาโรคเหา #รักษาเหา #แจกคุกกี้ #แจกอาหาร
#โรงเรียน #โรงเรียนวัดไร่แตงทอง
#ตำบลสนามแย้ #อำเภอกำแพงแสน #นครปฐม
#อิสระธรรม #issaradham