ถามมา ตอบไป : คนกลุ่มหนึ่งที่สร้างคอนเทนต์ล้อเลียนพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ คนรุ่นใหม่จะช่วยปกป้องอย่างไร?

0
36

ถามมา ตอบไป
๗ กันยายน ๒๕๖๕

สืบเนื่องเรื่องเกิดที่คลับเฮาส์

มีผู้ถามว่า ปัจจุบันมีผู้คนกลุ่มหนึ่งที่สร้างคอนเทนต์ล้อเลียนพระพุทธเจ้า ล้อเลียนพระธรรม ล้อเลียนพระสงฆ์

เขาในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่จะช่วยปกป้องพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อย่างไร

ตอบ :

พระพุทธเจ้าน่ะท่านรอดแล้ว เอาตัวคุณให้รอดก่อนเถิด

พระธรรม นั้นเป็นธรรมชาติ ความจริงเป็นสัจจธรรม เป็นสภาวธรรม เป็นสิ่งที่มีอยู่มาก่อนมนุษย์และสัตว์ จึงไม่มีสัตว์หรือมนุษย์คนใดทำร้ายทำลายได้

ส่วนพระสงฆ์ หากเป็นพระอริยสงฆ์ สี่คู่ แปดพวก ท่านเหล่านั้นก็เอาตัวรอดได้แล้ว

ส่วนพวกที่คิดทำร้ายทำลายผู้ที่ไม่เคยมีความคิดทำร้ายทำลายใคร สิ่งที่พวกเขาทำมันจะเป็นเงาสะท้อนย้อนกลับไปหาตัวพวกเขาเป็นสิบเท่าพันทวี

กัมมุนา วัตตติ โลโก
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

กัมมัง สัตเต วิภะชะติ ยะทิทัง หีนัปปะณีตะตายะ
กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและดีแตกต่างกัน
“ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ.”
บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้รับผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว

“อกตํ ทุกฺกตํ เสยฺโย ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกตํ
กตญฺจ สุกตํ เสยฺโย ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ.”
“ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า เพราะความชั่วย่อมเผาผลาญให้ทุกข์ทรมาน ทุรนทุรายในภายหลัง ก็กรรมใดทำแล้ว ไม่เดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นแหละเป็นความดี ทำแล้วประเสริฐกว่า.”

อย่าไปให้ราคากับพวกไม่มีศาสนา แล้วคอยจ้องบ่อนทำลาย
จงจำไว้ว่าคนชั่วมักจะชั่วได้แม้กระทั่งเงา

พุทธะอิสระ

——————————————–