คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep. 41

0
4
ความตั้งตนไว้ชอบ
มนุษย์ นั้น ต้องมีความตั้งมั่น ตั้งตน มีความดำรงอยู่อย่างมั่นคง ไม่โยกโครง สั่นคลอน พร้อมที่จะก้าวไปต่อข้างหน้า อย่างรวดเร็ว เร่งรีบ รวบรัด และ เรียบร้อย “อัตตะสัมมา ปะณิธิจะ” คือมงคลอันสูงสุด ร่วมเจาะลึกถึงความหมายที่แท้จริง !!
วันนี้ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๙:๐๐น.
แล้วพบกัน 👉🏾https://www.clubhouse.com/event/xBBJzrXY