เมื่อหัวไม่ส่าย หางก็ไม่กล้ากระดิก

0
153
เมื่อหัวไม่ส่าย หางก็ไม่กล้ากระดิก
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 
ล่าสุด นายอานนท์ นำภา ออกมาโพสต์เฟสบุ๊ค มีข้อความตอนหนึ่ง ว่า
 
“ทางออกของสังคมจึงเป็นการประนีประนอมอย่างที่ในหลวงบอกนั่นแหละ เพียงแต่จะอย่างไร เมื่อไรเท่านั้น
 
ผมยังเห็นความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียอยู่ ขอให้ทั้งสองฝ่ายหนักแน่นจุดนี้
 
แล้วหาทางออกไปด้วยกัน”
 
ด้วยโพสต์นี้ ทำให้หลายคนสงสัยว่า
 
มันเกิดอะไรขึ้นกับ แกนนำ ม็อบ ๓ นิ้ว คนสำคัญ
 
อธิบายง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
 
เมื่อผลของการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐ ออกมาว่า
 
นายทรัมป์ ผู้มีมุมมอง และนโยบาย แข็งขืนกับทุกประเทศ ที่ไม่เอื้อประโยชน์
 
ซึ่งต่างจาก นายไบเดน ผู้มีนโยบาย ประนีประนอม สานผลประโยชน์ร่วมกัน กับกลุ่มต่างประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งก็รวมไทยเข้าไปด้วย
 
ครั้น นายไบเดน ชนะการเลือกตั้ง องค์กรที่ได้รับเงินทุนอุดหนุนจากเครือข่าย ของรัฐบาลสหรัฐ ก็ต้องปรับตัว ให้สอดคล้อง กับนโยบายท่านผู้นำ
 
ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า นายอานนท์ นำภา ได้รับเงินอุดหนุนจาก “ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน” โดยมีสหรัฐเป็นนายทุนใหญ่ ที่บริจาคเงินให้แก่องค์กรระหว่างประเทศ ที่มีชื่อว่า “เนด” (NED)
 
เมื่อเปลี่ยนนายใหญ่ นโยบายก็เปลี่ยน เราจึงเห็น นายอานนท์ นำภา แกนนำม็อบ ๓ นิ้ว มีท่าทีเปลี่ยนอย่างที่เห็น
 
ท่าทีที่อ่อนลงของ นายอานนท์ จะให้คิดเป็นอื่นไปไม่ได้เลย นอกเสียจาก
 
๑. พยายามหาทางลง เพราะเห็นท่าว่า หากจะดันทุรังไป คงมีแต่ คุก กับ คุก
๒. นายทุนเปลี่ยน นโยบายของนายเปลี่ยน เพื่อความอยู่รอด จึงต้องเปลี่ยน
 
พุทธะอิสระ
 
—————————————–
 
When the head doesn’t shake, the tail doesn’t wag.
November 10, 2020
 
Recently, Arnon Nampa, posted a message on facebook that…
 
“Solution for the society is compromise like the King said. It is just how and when.
 
I still see efforts from both sides to prevent loss. I hope the two sides stand firmly on this position and join hands in seeking a solution.”
 
From this post, many people have wondered
 
What has happened with the key leader of this three-finger salute demonstration?
 
That is easy to explain. Nothing is complicated.
 
Result of the U.S. election has come out.
 
Trump who has aggressive position towards every country that does not agree to the United States.
 
Different from Biden who has compromising policy towards Southeast Asia, including Thailand.
When Biden has won the election, organization that receive financial support from the U.S. government, needs to adjust to the new policy of the leader.
 
As we all know that Arnon Nampa has received financial support from “Thai Lawyers for Human Rights Center” that receives funding support from an international organization called “NED” which has the United States as a major sponsor.
 
When the big boss has changed, policy has changed, we have seen the new position of Arnon Nampa, leader of three-finger salute demonstration.
 
1. We cannot think of softer position of Arnon differently, except for:
2. He is looking for an exit because he knows that if he continues to persist, he will surely get into jail.
 
Change of sponsor and policy of the boss. For survival, he has to change.
 
Buddha Issara