ภาพบรรยากาศเตรียมงานบวงสรวง รับพระมหาพุทธพิมพ์นาคปรก

0
83

ภาพบรรยากาศ​เตรียมงานบวงสรวงเทพยาดา ฟ้าดิน รับพระมหาพุทธพิมพ์นาคปรก “ปกเกล้า ปกแผ่นดิน” ณ อาคารฐานพระ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม