ประชาสัมพันธ์ แสดงธรรมประจำสัปดาห์ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) 3ก.ค.2565

0
17

ประชาสัมพันธ์
แสดงธรรมประจำสัปดาห์ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรอาหารปรุงเสร็จ หน้าพระอุโบสถกลางน้ำ
เวลา ๐๘.๐๐ น. คลินิกการแพทย์แผนไทยอิสระธรรม ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
(รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติกรรมฐาน ณ พระอุโบสถกลางน้ำ
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

กิจกรรมพิเศษ
เวลา ๑๐.๐๐ น. มีการสาธิตการเพาะปลูกถั่วงอกอินทรีย์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดย คุณนิมิต เทียมมงคล ณ เต็นท์ด้านหน้าทางเข้าศาลาปฏิบัติธรรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

———————————-

ข้อปฏิบัติของผู้มาวัด
สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (covid-19)
แม้ทางรัฐบาลจะมีการผ่อนปรนการปฏิบัติเมื่ออยู่รวมกัน
แต่ทางวัดก็ต้องเฝ้าระวัง ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ
ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
ดังนี้
๑. ทางวัดได้เตรียมมาตรการคัดกรอง โดยต้องตรวจอุณหภูมิ
เจลล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันตนเอง
จากไวรัสโคโรน่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวัด
๒. ต้องลงทะเบียน สแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ
ที่ทางเข้าศาลาปฏิบัติธรรม
 
———————————-
 
ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ ได้ที่