กำหนดการงานบวชเนกขัมมะอาจาริยบูชา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๑ มกราคม ๒๕๕๙

0
106

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการงานบวชเนกขัมมะอาจาริยบูชา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

กำหนดการงานบวชเนกขัมมะอาจาริยบูชา 261258

 

ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๑ มกราคม ๒๕๕๙

วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ
๑๘.๐๐ น. พิธีบวชเนกขัมมะ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม, เจริญพระพุทธมนต์เย็น
ธรรมะจากพระไตรปิฎก

 
 วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. ฟังธรรมและอบรมกรรมฐาน
๑๓.๐๐ น. ฟังธรรมและอบรมกรรมฐาน
๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น ธรรมะจากพระไตรปิฎก
๒๓.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
๐๐.๐๐ น. สัญญาณกลอง ฆ้อง ระฆัง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙

 

วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙

๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๐๙.๐๐ น. หลวงปู่พุทะอิสระ จุดธูปเทียนหน้าโต๊ะบริเวณพระศรีอริยเมตตรัยพระมหาโพธิสัตว์ และในโรงเจหอคุณธรรมฟ้า, หล่อพระกวนอิมพระมหาโพธิสัตว์ (องค์จำลอง) และเทพประจำปี
๑๐.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ เข้าสู่ศาลาปฏิบัติธรรม และแสดงธรรมเนื่องในวันปีใหม่
๑๑.๐๐ น. ภัตตาหารเพล
๑๓.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ แจกของที่ระลึก และ อวยพรปีใหม่ / คณะพระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายแด่องค์หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์
๑๕.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ น้อมกราบนมัสการหลวงปู่พุทธอิสระ ณ ลานพระศรีมหาโพธิ์

 

วันเสาร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙

๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. ฟังธรรมและอบรมกรรมฐาน
๑๓.๐๐ น. ฟังธรรมและอบรมกรรมฐาน
๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น ธรรมะจากพระไตรปิฎก

 

วันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙

๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. อโรคยา โดยหลวงปู่พุทธอิสระ
๐๙.๐๐ น. เจริญมนต์และอบรมกรรมฐาน
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม-นำปฏิบัติกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

 
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม