คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.178

0
2
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:00 น.
หลวงปู่พุทธะอิสระ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.178 : ตัวกู รอบ 2
ที่ @buddhaisara
สืบเนื่องจากรอบที่แล้ว ได้มีการพูดคุยกันในเรื่อง “ตัวกู” และยังมีอีกหลายมุมมอง
ที่ยังไม่เข้าใจกัน และ ต้อง วิเคราะห์ กันอีกหลายประเด็น มาร่วมเรียนรู้
มาร่วมพูดคุยรับฟังเรื่องราว ปัญหาอะไรก็ได้ ที่เป็นประเด็นทั้งทางโลกและทางธรรม
เทปการสัมภาษณ์ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.177 : ตัวกู รอบ 2
– สังคมขี้กากจะเฟื่องฟู เห็นผิดเป็นชอบ
– กฎหมายจัดการพระสงฆ์ที่ทำผิด
– คนรุ่นใหม่ทำอะไรผิดเดี๋ยวก็ดัง
– หนอนขี้ กับเพื่อนเทวดา
– พระก็คือนักเรียน
– ทำไมหลวงปู่ฟังท่านพุทธทาสไม่เข้าใจ
– อย่าทำอารมณ์ให้เป็นอะไร จะได้ไม่มีอาลัยในอารมณ์
– เรื่อง ตัวกู
– เรื่องที่ใช่ กับ เรื่องที่ชอบ
– ตัวกูมาก
– กรณีทิดกาโตะ
– อาบัติ ปาราชิก
– พิจารณาตัวกู
– หลักการแสดงธรรม
– ตัวกูที่มา
– กว่าจะลดตัวกูลงจนหมดสิ้น
– ความพร้อมไม่เท่ากัน จึงเรียนจากยากก่อน
– ปัญญาคืออาวุธ ผลของปัญญาคือความหลุดพ้น
– การจะอยู่ในโลกสมมุติที่มีตัวกู ต้องใช้ปัญญาควบคุมมัน นี่คือการมีตัวกูที่ไร้ตัวกูใช่หรือไม่
– ถ้าเราคิดเรื่องนึง แล้วใจคิดอีกเรื่องนึง
– การเป็นตัวกูของพระโพธิสัตว์ ไม่ได้เป็นตัวกู เพื่อตัวกู
– ทำอย่างไรให้หายตัวกู
ติดตามรับชมได้ทาง Youtube : Issaradham
——————————–
#การจะอยู่ในโลกสมมุติที่มีตัวกู ต้องใช้ปัญญาควบคุมมัน นี่คือการมีตัวกูที่ไร้ตัวกูใช่หรือไม่ #ถ้าเราคิดเรื่องนึง แล้วใจคิดอีกเรื่องนึง #การเป็นตัวกูของพระโพธิสัตว์ ไม่ได้เป็นตัวกู เพื่อตัวกู
#ทำอย่างไรให้หายตัวกู