วันศุกร์, สิงหาคม 12, 2022
หน้าแรก รายการ สบายๆยามเย็นๆกับหลวงปู่

สบายๆยามเย็นๆกับหลวงปู่

๑๒ สิงหาคม ครบรอบพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระแม่ย่า 10ส.ค.2565

๑๒ สิงหาคม ครบรอบพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระแม่ย่า ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันมหามงคลของเดือนสิงหาคม เวียนมาบรรจบอีกคราแล้ว ๑๒ สิงหาคม ปีนี้เป็นวันและปีอันเป็นมหามงคลแก่ลูกไทยทั่วประเทศ ที่องค์พระแม่ย่าของแผ่นดินทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ตลอดพระชนมชีพของพระองค์ที่ดำรงพระอิสริยยศแห่งพระมหาราชินีขององค์พ่อหลวง ร.๙ และทรงได้รับการยกย่องจากมหาชนคนในชาติให้ทรงเป็นพระแม่ของแผ่นดิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ลูกไทยทุกคนด้วยความวิริยะอุตสาหะ อันประกอบด้วยมหากรุณา มหาเมตตา โดยมิมีประมาณ ทรงมีพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาญาณในการประกอบพระราชกรณียกิจในแต่ละโครงการเพื่อชาติประชาอย่างมากมาย สุดจะคณานับ ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโดยทหารกองหนุน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลิตอาหารสนับสนุนให้ประเทศบังเกิดความมั่นคงทางอาหาร โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว...