หากชีวิตมีปัญหาหันมาทางนี้ 7พ.ค.2565

0
31
หากชีวิตมีปัญหาหันมาทางนี้
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
ต้องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องภาวนา
อยากมีกำลังใจที่แข็งแรง ต้องภาวนา
อยากมีจิตใจที่สงบสุข ต้องภาวนา
อยากเป็นผู้ไม่หวั่นไหวต่อสารพัดปัญหา ต้องภาวนา
อยากเอาชนะต่อปัญหาทั้งปวง ต้องภาวนา
อยากให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง ต้องชวนกันภาวนา
อยากให้ครอบครัวรักสามัคคีกัน ต้องพากันภาวนา
อยากเพิ่มภูมิคุ้มกัน เพื่อเอาชนะโรค ต้องขยันภาวนา
อยากสมปรารถนาต้องขยันทำและแบ่งเวลาภาวนา
อยากมีชีวิตอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริง ต้องภาวนา
อยากมีความจำดีไม่หลงลืม ต้องภาวนา
อยากมีทรัพย์ใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลา ต้องภาวนา
อยากมีเพื่อนดี ต้องภาวนา
อยากเป็นที่เคารพของชนทั้งหลาย ต้องภาวนา
อยากมีอนาคตดีต้องขยันและภาวนา
อยากตายอย่างสงบ ต้องภาวนา
อยากขึ้นสวรรค์ ต้องภาวนา
อยากบรรลุนิพพานต้องไม่มีตัวกูเป็นผู้ภาวนา
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–
 
If you have problems in life, come this way.
May 7, 2022
 
If you want to be a complete human, you must practice the dharma.
If you want to have a strong mind, you must practice the dharma.
If you want to have a peaceful mind, you must practice the dharma.
If you want to remain unshaken when facing multiple problems, you must practice the dharma.
If you want to overcome all problems, you must practice the dharma.
If you want your family to be prosperous, you must invite your family members to practice the dharma.
If you want harmony in your family, your family must practice the dharma.
If you want to boost immunity to win any disease, you must persevere to practice the dharma.
If you wish to achieve your goals, you must work hard and spare time to practice the dharma.
If you want to live with reality, you must practice the dharma.
If you want to have a good memory and not be forgetful, you must practice the dharma.
If you want to always have money to spend, you must practice the dharma.
If you want to have good friends, you must practice the dharma.
If you want to be respected by people, you must practice the dharma.
If you want to have a good future, you must practice the dharma.
If you want to die peacefully, you must practice the dharma.
If you want to go to heaven, you must practice the dharma.
If you want to attain nirvana, you must not have yourself to practice the dharma.
 
Buddha Isara