คนที่ทำอะไรเร็วๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนมักง่ายเสมอไป 24ม.ค.2565

0
6
คนที่ทำอะไรเร็วๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนมักง่ายเสมอไป
๒๔ มกราคม ๒๕๖๕
 
คนที่ทำอะไรเชื่องช้า ก็เป็นคนมักง่ายได้เหมือนกัน
 
ความมักง่าย และมักดี มันขึ้นอยู่ที่ทำด้วยความจริงใจ จดจ่อ จับจ้อง ตั้งใจ หรือไม่ต่างหากเล่า
 
คนทำอะไรเชื่องช้า แต่ไม่ใส่ใจ ไม่จริงใจ ไม่ตั้งใจ ที่จะทำผลของงานที่ทำ ก็ย่อมล้มเหลวอยู่นั้นเอง
 
ในมุมกลับกัน คนที่ทำอะไรรวดเร็ว แต่ใส่ใจทุกรายละเอียดของการกระทำ จริงใจ จดจ่อ ตั้งมั่น ผลของงานที่ตนกระทำย่อมออกมาสมบูรณ์และคุ้มค่า
 
ดังบทโศลกที่เคยเขียนเอาไว้ว่า
 
ลูกรัก เวลาที่พ่อทำการงาน
 
พ่อจะทำมันด้วยวิธีอันเลิศ
 
แล้วผลงานที่ประเสริฐจะเกิดตามมาเอง
 
และทุกครั้งที่พ่อทำการงาน
 
จะต้องทำด้วยความรวดเร็ว เร่งรีบ รวบรัด แต่ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–
People who do things quickly are not always careless.
January 24, 2022
 
People who slowly do things can also be negligent.
Negligence and good concentration depend on whether a person does things with sincerity, focus, and attention.
 
People who do things slowly, but don’t pay attention to their work results, will still fail.
 
On the other hand, people who do things swiftly, but pay attention to every detail of their action with sincerity, focus, and attention, their work outcomes would be more complete.
 
Like a proverb I wrote…
 
My dearest children, whenever I work
I work on a task with excellent methods.
 
Then, excellent results will follow.
 
And every time I work.
 
I work swiftly, quickly, concisely, but neatly.
 
Buddha Isara