รู้สึกเจ็บใช่ไหมหล่ะ

0
3
ทีเรื่องสถาบัน จะแก้กฎหมายให้คนหมิ่นพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระราชวงศ์ ให้ปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือ จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่พอพวกตนคนพรรคก้าวไกล ถูกหมิ่นมั่ง ก็ดาหน้ากันออกมายื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายเขา ๒๔,๐๖๒,๔๗๕ บาท
นี่มันมนุษย์พันธุ์พิเศษกว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยหรือไง
พุทธะอิสระ
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
————————————————-
Are you hurt, aren’t you?
February 12, 2020
Regarding the monarchy, you want to make amendment that those who defame the King, the Queen, and the royal family will be punished with a fine no greater than 300,000 baht or imprisonment no greater than 1 year or both.
However, when the Move Forward Party has been defamed, all of you have sued for damages of 25,062,475 Baht.
Are you special class of human being than the King of Thailand?
Buddha Isara