คนไทยผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์กำลังจะลืมอะไรกันไปหรือเปล่า

0
265

ที่พวกเราออกไปสู้ไปเสี่ยง กินนอนอยู่กลางถนน ทนหนาว ทนร้อน ทนฝน อดทนต่อการถูกลอบทำร้าย จนมีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นสิบ เป็นร้อย ก็เพราะพวกเราต้องการปฏิรูปบ้านเมืองในทุกมิติ อย่างยั่งยืนเพื่อให้ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มั่นคง

ดำรงรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตยแบบไทยๆ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ถ้อยทีถ้อยอาศัย เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน

พวกเราเรียกร้องกันอยู่อย่างนี้มาเป็นเวลาเกือบครึ่งปีบนถนนในท่ามกลางลูกกระสุนและแก๊สน้ำตา เกิดจากฝีมือของพวกอันธพาลลิ่วล้อนักการเมืองมารุมถล่มพวกเรา

แม้พวกเราจักพยายามเรียกร้องซักเท่าไร จากหนึ่งเสียงจนขยายวงออกไปเป็นล้านๆ เสียง แต่ก็มิได้ทำให้รัฐบาลที่อ้างตนเองว่า มาจากการเลือกตั้งสำเหนียกรู้สึกรู้สาใดๆ เลย

ตรงกันข้าม กับประณาม หยามเหยียด ยัดเยียดข้อหากบฏให้กับพวกเรา

มาวันนี้รัฐบาล คสช. เขารับปากพวกเราว่า จะเป็นเครื่องมือทำการปฏิรูปทุกระบบในประเทศนี้ สร้างความเจริญสงบสุข มั่นคงให้กับบ้านเมือง

๓ ปีมาแล้วที่รัฐบาล คสช. เขาพยายามทำการปฏิรูป
แต่ด้วยความหมักหมม เน่าเหม็น ของสารพัดปัญหาที่พวกนักการเมืองประชาธิปไตยหมกเม็ดเอาไว้

งานด้านการปฏิรูป มันจึงเดินไปอย่างยากลำบาก

แต่ยังไง คสช. เขาก็กำลังทำ ดีกว่าพวกนักประชาธิปไตยที่ไม่เคยมีใครในประเทศนี้ เคยได้ยินจากปากพรรคการเมือง นักการเมืองเลยว่า “จะปฏิรูปประเทศนี้อย่างไร”

นอกจากพวกเราจักไม่เคยได้ยินพวกนักการเมือง พูดถึงเรื่องการปฏิรูปแล้ว เรายังได้เห็นขบวนการขัดขวางการปฎิรูป ของพลพรรคนักการเมืองอยู่เป็นระยะๆ

เช่นในเวลานี้ก็มีบรรดาพวกที่เรียกร้องการเลือกตั้งกำลังปลุกระดมคนมาชุมนุมเป็นหย่อมๆ ในทุกสัปดาห์

หากพวกเราวางเฉยไม่คิดจะทำอะไรกันเลย สิ่งที่พวกเราเสียสละไปมันจักกลายเป็นอากาศธาตุไปในทันที

พุทธะอิสระในฐานะที่จะต้องตกเป็นผู้ต้องหากบฏผู้หนึ่ง จึงรู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบ ที่พวกเราจะต้องช่วยกันปกป้องรักษา เครื่องมือการปฏิรูปของบ้านเมืองนี้เอาไว้ เพราะหากเราไม่มีเครื่องมือนี้ แล้วการปฏิรูปคงจะล้มเหลว

การเสียสละชีวิตเลือดเนื้อของพวกเรา คงจะไม่มีประโยชน์อะไรแก่แผ่นดินนี้เลย

อย่าลืมว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคนไทยคงจะหวังอะไรไม่ได้กับรัฐบาลประชาธิปไตยในเรื่องการปฏิรูป

เพราะถ้าหวังได้จริง พวกเราคงไม่ต้องกลายเป็นกบฏกันอยู่ทุกวันนี้ดอก

วันนี้รัฐบาล คสช. เขายอมเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปบ้านเมืองให้กับเราแล้ว พวกเรายังปล่อยให้เครื่องมือนี้ถูกย่ำยีทำลาย

เช่นนั้น ความฝันอันสูงสุดของพวกเราคงจะล่มสลายไปด้วยแน่
พุทธะอิสระในฐานะผู้ต้องหากบฏ มีส่วนให้ได้มาซึ่งเครื่องมือนี้จึงอยากเรียกร้องพี่น้องประชาชนคนรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ทุกคน ต้องช่วยกันปกป้องเครื่องมือ ที่จะทำหน้าที่ปฏิรูปบ้านเมืองนี้แทนเรา อย่าให้ผู้ที่ไม่ต้องการเห็นบ้านเมืองนี้ปฏิรูป มาทำลายเครื่องมือนี้ลงได้

มิเช่นนั้น สิ่งที่พวกเราออกไปสู้ออกไปเสี่ยงจักกลายเป็นเสียของไปในทันที

ขอย้ำว่าการเลือกตั้งมันต้องเกิดขึ้นแน่ ในบ้านเมืองนี้

แต่ต้องเกิดขึ้นในเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสม และผู้คนในสังคมได้ซึมซับเรียนรู้หน้าที่ของตน ที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และแผ่นดินอย่างเป็นผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ไม่ใช่รอที่จะเลือกตั้ง แล้วคอยจ้องเฝ้าแต่จะคอยถามว่า นักการเมือง พรรคการเมือง รัฐบาลจะให้อะไร

ประชาชนทุกคนควรจักมีส่วนทดแทนบุญคุณแผ่นดินนี้ให้มากกว่าการเสียภาษี

โดยเฉพาะพวกนักการเมือง พวกเรายังไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ ของนักการเมืองที่เป็นต้นเหตุให้เกิดคดีกบฏเลย

แม้ คสช. จะเข้ามาบริหารประเทศเกือบ ๔ ปีแล้ว แต่พฤติกรรมของนักการเมืองก็ยังเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนพอที่จะเป็นที่มุ่งหวังได้ของประชาชนผู้รักชาติ

นอกจากยังไม่ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้ว ยังมีความพยายามขัดขวาง การปฏิรูปอีก พฤติกรรมเช่นนี้จะเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนได้อย่างไร

พุทธะอิสระ ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ ทำนายเอาไว้เลยว่า หากมีการเลือกตั้งแล้วนักการเมืองพวกนี้ได้เป็นรัฐบาล คงได้มีคดีกบฏ เกิดขึ้นอีกเป็นแน่

(เขียนในนามผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏ มิใช่เขียนในนามของพระ)

พุทธะอิสระ