ขอชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีผู้สอน เตโชวิปัสสนา

0
161

ลำดับแรก พุทธะอิสระไม่เคยตำหนิติว่าต่อคุณูปการที่คุณผู้หญิง ผู้สอนเตโชวิปัสสนาช่วยกำจัดอลัชชี ที่เข้ามาอาศัยพระธรรมวินัยหากินใดๆ เลย

พุทธะอิสระไม่รู้ ไม่ทราบเสียด้วยซ้ำไปว่า คุณผู้หญิงผู้สอนเตโชวิปัสสนาท่านนี้ ได้กระทำคุณูปการใดแก่พระธรรมวินัยนี้บ้าง รู้แต่เพียงว่า คุณผู้หญิงท่านนี้รังเกียจอลัชชีเท่านั้น

และหากคุณผู้หญิงท่านนี้สามารถกำจัดอลัชชีได้จริงๆ เพื่อช่วยกันชำระล้างความสกปรกในสังฆมณฑลนี้จริง ก็ต้องขออนุโมทนา

 

เมื่อคณะของคุณผู้หญิงมีความจริงใจที่จะช่วยทำให้พระธรรมวินัยนี้บริสุทธิ์ บริบูรณ์จริงๆ แล้ว

พุทธะอิสระก็อยากจะขอร้องว่า หากคิดจะสอนวิปัสสนาจริงๆ แล้วก็ควรจักต้องศึกษาวิถีแห่งวิปัสสนาให้แจ่มชัด

อย่าได้ทำให้วิปัสสนากลายเป็นวิปลาสหรือวิปัสสนูปกิเลสไปเสียเลย

ไม่เช่นนั้นมันจักกลายเป็นการทำลายพระธรรมวินัยอันบริสุทธิ์บริบูรณ์เสียเอง

แล้วสิ่งที่บรรดาสานุศิษย์ของคุณผู้หญิงพยายามจะพร่ำบ่นว่า อาจารย์ของเขาช่วยปกป้องพระธรรมวินัย มันจะกลายเป็นการทำลายหลักการของพระธรรมวินัยไปเสียเอง

หวังว่าบรรดาสานุศิษย์ของคุณหญิงผู้สอนเตโชวิปัสสนาคงจักได้ทำความเข้าใจถึงเจตนา ที่พุทธะอิสระเตือนหรือชี้แนะ

แต่ถ้าคำเตือนด้วยความหวังดี กลายเป็นความเสียดแทงจิตใจ ก็ต้องขออภัย ถือว่าเป็นธรรมดาผู้พูดความจริง ฟังแล้วมันเสียดแทงจิตใจ ผู้พูดเท็จฟังแล้วมันหอมหวานจับใจ

พุทธะอิสระ