โครงการจิตอาสาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ นี่แหล่ะ จึงจะเป็นวิธีปรองดองได้อย่างยั่งยืนแท้จริง

0
220

เห็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงจัดตั้งโครงการจิตอาสา ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกหมู่เหล่า ทุกสี มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม ให้ทุกคนทั้งในและนอกพื้นที่ล้วนมีส่วนร่วม

ไม่ว่าจะร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยแรงกาย หรือบางพวกบางกลุ่มมีส่วนร่วมในการนำน้ำ นำอาหารไปบริจาคแจกให้พี่น้องไทยที่มาช่วยกันทำประโยชน์สาธารณะ

จากที่เห็นบางกลุ่มบางพวกบางคนเขาไม่ได้ชอบหน้ากันมาก่อนเลย มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน แตกต่างกันทางด้านศาสนาและความเชื่อ แต่ทุกคนล้วนมีส่วนเหมือนกันตรงที่ทุกคน ทุกกลุ่ม รักชาติรักแผ่นดิน

องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลที่ทรงทอดพระเนตรเห็นคุณค่าความรู้ความสามารถของประชาชนในแผ่นดินของพระองค์ ทรงเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนมาแสดงออกในการทำคุณประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมือง

ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกภาคภูมิใจ ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรเห็นคุณค่าในศักยภาพความรู้ความสามารถของพวกเขา

ทั้งยังได้ทรงพระราชทานเสื้อยืด ผ้าพันคอ หมวก ให้ประชาชนผู้มีจิตอาสาได้สวมใส่

ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงทอดพระเนตรเห็นปัญหาและความสามารถของประชาชน ทรงต้องการแก้ปัญหาความไม่เป็นระเบียบ ความไม่ปรองดอง ความเห็นแก่ตัว จึงทรงคิดใช้วิธีสร้างประชาชนจิตอาสา ผู้มีหัวใจรักชาติรักแผ่นดิน ให้ได้มีโอกาสแสดงออกถึงการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเช่นนี้แหล่ะ จึงถือว่าเป็นการสร้างความปรองดองด้วยการที่ทุกคนมีส่วนร่วมโดยแท้

เพราะไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีเหลืองสีแดงหรือสีไหนๆ หากมีหัวใจรักชาติรักแผ่นดินแท้จริงแล้วล่ะก็ คงไม่อาจที่จะปฏิเสธในการทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเช่นนี้ได้

ด้วยหลักคิดเช่นนี้ รัฐบาล คสช. น่าจะนำมาขยายผล ทำให้เกิดแรงจูงใจให้ประชาชนเกิดจิตสาธารณะ เป็นพลังของแผ่นดินในล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑๐ สืบไป

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เวียนมาบรรจบครบ ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๐

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ลูกไทย หลานไทย ผู้มีหัวใจจงรักภักดี ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล แด่องค์พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๑๐ ขอจงทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระสติปัญญาตั้งมั่น ทรงสถิตอยู่ในสิริราชสมบัติ เพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่แผ่นดินสยามตราบนานเท่านาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ปวงข้าพระพุทธเจ้าลูกไทยทุกคน ขอถวายพระพร