๓ ปี คสช. ใครได้อะไร ใครเสียอะไร

0
212

๓ ปีแล้วสินะ ที่ คสช.เข้ามาบริหารประเทศ

๓ ปีแล้วสินะ ที่พวกบ่อนการพนันทำมาหากินยาก

๓ ปีแล้วสินะ ที่ตู้ม้า ตู้มวย โต๊ะแทงบอล บ่อนวิ่ง ต้องทนลำบากอดอยากเดือดร้อน

๓ ปีแล้วสินะ ที่ขบวนการค้ามนุษย์ เก็บส่วย เรียกค่าคุ้มครอง ต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุน

๓ ปีแล้วสินะ ที่ขบวนการเรียกรับเงินทอน เรียกกินหัวคิว จากการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐ ต้องทรมานหากินยากขึ้น

๓ ปีแล้วสินะ ที่ซ่อง บ่อนลอยฟ้า พวกค้าของเถื่อน ต้องอยู่กันอย่างยากลำบาก

๓ ปีแล้วสินะ ที่พวกทำประมงผิดกฎหมาย แทบจะอดตายเพราะออกหาปลาไม่ได้

๓ ปีแล้วสินะ ที่ขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนและลักลอบขนแก๊สเถื่อนทางทะเล ต้องมาจบเห่ เพราะทหารเรือ ตำรวจน้ำ เขาไม่ให้ผ่านเขาประเทศ

๓ ปีแล้วสินะ ที่ข้าวลาว ข้าวเขมร ข้าวพม่า ข้าวญวน เดินทางมาเข้าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐไม่ได้

๓ ปีแล้วสินะ ที่บรรดายี่ปั๊ว ซาปั๊ว ตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่รัฐบาล ขายเกินราคาไม่ได้

๓ ปีแล้วสินะ ที่บรรดานักการเมืองและลิ่วล้อ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าหัวคิวจากผู้ประกอบการที่ประมูลงานของรัฐได้

๓ ปีแล้วสินะ ที่ข้าราชการ นักการเมือง นายทุน ถูกยึดทรัพย์สินและที่ดินสาธารณะคืนหลวง

๓ ปีแล้วสินะ ที่ป่าไม้ของชาติถูกยึดคืนมาจากการถูกบุกรุกกว่า ๓ แสนไร่ทั่วประเทศ

๓ ปีแล้วสินะ ที่นักการเมืองและบริวารของนักการเมืองต่างพากันอดอยากปากแห้ง ต้องทนกินข้าวแกงแทนนั่งเหลา

๓ ปีแล้วสินะ ที่ข้าราชการ ตำรวจหลายนาย ต้องหันมากินเจแทนกินหมูเห็ดเป็ดไก่และหูฉลาม

๓ ปีแล้วสินะ ที่ขบวนการฟอกเงิน พ่อค้ายาเสพติด อยู่อย่างยากลำบาก

๓ ปีแล้วสินะ ที่นักเคลื่อนไหวเอ็นจีโอ สาขาต่างๆ ขาดงบสนับสนุนจากรัฐบาล

๓ ปีแล้วสินะ ที่ คสช.เข้ามาบริหารประเทศ แล้วทำให้ทุจริตชนหากินลำบาก

๓ ปีแล้วสินะ ที่เงินทุจริตผิดกฎหมายต้องมาขาดสภาพคล่อง ขาดการหมุนเวียนในตลาด

๓ ปีแล้วสินะ ที่งบอุดหนุนการเดินทางไปดูงานต่างประเทศต้องมาถูกตัดลง ให้เหมาะสมกับความจำเป็นของทุกหน่วยงาน

๓ ปีของ คสช. อีกเหมือนกันแหละ ที่สามารถทลายรังของลัทธิผีบุญธรรมกายได้ทั่วประเทศ จนทำให้สังคมได้เห็นถึงความเน่าในของพวกลัทธินี้

๓ ปีของ คสช. เป็นดังกล่าวมานี้แหละ พวกเขาจึงออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเสียที เพื่อความอยู่รอดของพวกเขา โดยไม่ต้องถามว่านักการเมืองที่มีธรรมาภิบาลหน้าตาเป็นอย่างไร

พุทธะอิสระ