๒๐๐ วันแล้วที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จจากลูกไทยหลานไทยไป

0
126

๒๐๐ วันที่พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ

ลูกไทยหลานไทยอย่างพวกเราจึงได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อสวดมาติกาบังสุกล น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

อีกทั้งลูกไทยหลานไทยได้ช่วยกันบริจาคปัจจัย เพื่อมอบให้มูลนิธิศิริราชพยาบาลใช้ในการสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มียอดเงินทั้งหมด ๒ แสนบาท

ขออนุโมทนาในหัวใจจงรักภักดี และกตัญญูกตเวทิตาของทุกท่าน และจงอย่าลืมว่า วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ พวกเราจะเดินทางไปสวดมาติกาบังสุกุลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลกันอีกนะจ๊ะ

สิ่งที่พวกเราทำนี้ถือได้ว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาที่ทรงสอนว่า

“นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา” ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

“ปูชา จะ ปูชะนียา นัง” การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

“เอตัมมังคะละมุตตะมัง” ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

เจริญธรรม

พุทธะอิสระ