และแล้ว จุดจบของลัทธิทำจนตัวตายก็มาถึงเสียที

0
814

ขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๙ ของประเทศไทย ที่พยายามทำให้กฎหมายเป็นกฎหมาย พระธรรมวินัยเป็นพระธรรมวินัย กติกาเป็นกติกา ความยุติธรรมเป็นความยุติธรรม และทวงคืนความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของพระธรรมวินัยกลับคืนมาให้แก่พุทธบริษัททั้ง ๔ ที่ถูกพวกอลัชชีย่ำยีมาเนิ่นนานนับสิบปี

การประกาศใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ ที่มีทั้งอำนาจตุลาการ อำนาจบริหาร และนิติบัญญัติ อยู่ในตัวของท่านหัวหน้า คสช.และนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ทำให้เกิดเสียงแซ่ซ้องร้องสาธุการไปทั่วทั้งแผ่นดิน ต่อการตัดสินใจใช้อำนาจที่ท่านมีครั้งนี้

ถือเป็นการตรอกย้ำความมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงยิ่งในตัวท่านนายก

วันนี้ประเทศไทยมีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

มีสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐

มีนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๙

คนไทยทุกคนล้วนมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

ประเทศชาติจะสงบเรียบร้อย

ประชาชนจักอยู่เย็นเป็นสุข

แผ่นดินจักพลิกฟื้นกลับมาอุดมสมบูรณ์

ทรัพยากรธรรมชาติจักถูกใช้สอยอย่างรู้คุณค่า

พระศาสนาจักกลายเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณอย่างซื่อตรง

สถาบันพระมหากษัตริย์จักปลอดภัยและได้รับการเทิดทูนยอมรับอย่างมีคุณค่า

ความยุติธรรมจักมีอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ

ด้วยเหตุผลหลักๆ เหล่านี้ ที่ประชาชนจึงยังสนับสนุนให้ท่านนายกอยู่ใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์ได้ต่อไป

อีกทั้งคนไทยทุกคนก็รู้ก็เห็น ว่าปัญหาของประเทศนี้ไม่ได้มีแค่ความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่ก็ยังมีอีกร้อยแปดพันเก้าปัญหา ที่ถูกหมักหมมสั่งสมเอาไว้จากการปฏิบัติการของพวกที่เรียกตนเองว่ามาจากประชาธิปไต

คนไทยทุกคนรู้อยู่เต็มอก ว่าเกือบ ๓ ปีที่ผ่านมา ท่านนายก คสช. และคณะรัฐบาล ต่างทุ่มเททำงานหนักเพื่อชาติประชาชนอย่างจริงใจ

การที่ท่านนายกใช้อำนาจรัฏฐาธิปัตย์มาจัดการกับลัทธิทำจนตัวตายในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าเป็นการกำจัดเสี้ยนหนามพระธรรมวินัยโดยแม้ เป็นก้าวแรกของการสร้างความมั่นคงและธำรงรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของหลักพระธรรมวินัย

ท่านนายกต้องกำกับกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ อย่าใจดีปล่อยให้ลิ่วล้ออลัชชีมาสร้างเงื่อนไข ต่อรองนู่นนี่นั่นปั่นหัวเจ้าหน้าที่อย่างที่เคยเป็นมา

ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เมื่อลงทุนใช้กองกำลัง ๗ กองร้อยบุกเข้าไปในอาณาจักรของลัทธิอลัชชีนอกรีตนี้แล้ว พุทธะอิสระก็ขอวิงวอนเรียกร้องให้รัฐบาลถือโอกาสล้างบางคำสอนนอกรีตและข้อปฏิบัติที่บิดเบือนผิดเพี้ยนที่มีอยู่ในพวกลัทธินี้ ให้หมดไปจากพระธรรมวินัยนี้เสียที

ไม่เช่นนั้นขืนปล่อยไว้ เดี๋ยวมารในคราบผ้าเหลืองจะกลับฟื้นคืนชีวิตมาย่ำยีพระธรรมวินัยอีก พุทธะอิสระไม่อยากเหนื่อยอีกแล้ว
ย้ำ ข้อร้องล่ะท่านนายก ไหนๆ เมื่อเจ้าหน้าที่มีโอกาสบุกเข้าไปในรังของมหาโจรปล้นพระธรรมวินัยได้ทั้งที ก็ขอได้โปรดชำระล้างความผิดปกติที่มีอยู่ในลัทธินี้ให้กลับมาเป็นปกติตามหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองเสียที พระพุทธศาสนานี้จะได้งดงามอย่างซื่อตรง เป็นที่ศรัทธาของปวงสรรพสัตว์สืบๆ ไป

ขอขอบคุณ ขออนุโมทนา ในเรื่องดีๆ ที่ท่านนายกและคณะ ทำให้แก่แผ่นดินนี้

ขอบคุณ ขอบคุณมากๆ

พุทธะอิสระ