ไม่อยากให้ใครมาใช้งานของพ่อสร้างความขัดแย้ง

0
79

ขออธิบายกรณีที่จิตอาสาประกอบอาหารเลี้ยงแต่ละเต็นท์ต้องย้ายออกจากพื้นที่ท้องสนามหลวงด้วยเหตุผลที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการใช้พื้นที่ประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันที่ ๙ พ.ค. ๖๐

ซึ่งกทม.จักต้องจัดเตรียมสถานที่โดยการรื้อเต็นท์ที่ประชาชนไปนั่งรอคอยออกจากพื้นที่ทั้งหมด แล้วนำทรายและดินมาถมให้เต็มพื้นที่ตรงจุดที่เป็นเต็นท์นั่งคอย

ถามว่าแล้วประชาชนที่เดินทางเข้ามากราบพระบรมศพจะไปนั่งรอคอยที่ไหน นี่แหละคือเหตุผลที่เต็นท์อาหารทุกเต็นท์จะต้องย้ายออกจากพื้นที่ เพราะกองอำนวยการวมจักต้องใช้พื้นที่สนามหลวงที่มีอยู่น้อยนิดให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

จึงเป็นที่มาของการขอร้องให้เต็นท์ทุกเต็นท์จะต้องย้ายตัวเองออกไปจากพื้นที่รอบสนามหลวงเพราะเขาต้องใช้พื้นที่ให้ประชาชนมานั่งรอคอย

ส่วนพื้นที่โซนใต้ที่ติดพระราชวังถูกกันไว้สร้างพระเมรุมาศและพลับพลาที่ประทับเท่านั้น

ฉะนั้นการที่เต็นท์อาหารในแต่ละเต็นท์ต้องย้ายออกจากพื้นที่ก็ด้วยเพราะกทม.ต้องใช้พื้นที่ในงานพระราชพิธี

ส่วนจะมีจุดมุ่งหมายอื่นอีกหรือไม่ พุทธะอิสระไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ เพราะไม่ต้องการให้ใครมาใช้งานของพ่อสร้างความขัดแย้ง

พุทธะอิสระ