เพียงเพื่อความอยู่รอดของเจ้าลัทธิ แม้จะโกหกมันก็ทำ

0
1716

หากพวกคุณจำได้ ฉันเคยพูดว่ามีบุคคลมาขอพบ โดยแอบอ้างว่าเป็นคณะทำงานของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งติดต่อผ่านมาทางมหาหยกเพื่อมาขอพบฉัน

เมื่อถึงเวลามีผู้ชาย ๒ คนมาพบ คนหนึ่งเป็นทหารอากาศยศนาวาอากาศเอกพิเศษ อีกคนหนึ่งเป็นคนหนุ่มที่อ้างตัวเองว่าเป็นด็อกเตอร์นักวิชาการ

ทั้งสองมาพบฉันแล้วพูดถึงเสถียรภาพของพระพุทธศาสนาพร้อมพยายามเลียบเคียงให้ฉันพูดถึงหลักคิดกรณีปัญหาของลัทธิธรรมกาย

ซึ่งฉันก็ยืนยันว่าลัทธิธรรมกายเป็นพิษภัยต่อหลักพระธรรมวินัย และจะพัฒนาไปเป็นภัยต่อความมั่นคงในที่สุด

ผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นคณะทำงานพล.อ.ประวิตร ยังย้อนถามฉันมาว่า มีหนทางใดบ้างที่ทำให้อยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหา

ฉันฟังแล้วรู้สึกแปลกใจ ว่าทำไมคนของคุณประวิตรที่ทำงานด้านความมั่นคงจึงย้อนถามฉันเช่นนี้

ฉันจึงตอบกลับไปว่า พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้คบคนพาล ให้คบบัณฑิต ทรงสอนให้แยกแยะชัดเจนว่า อะไรคือกุศล อะไรคืออกุศล อะไรคือดี อะไรคือชั่ว ทรงให้ยึดถือหลักคิดในสัมมาทิฐิ และทรงให้ละมิจฉาทิฐิ

ลัทธิธรรมกายมีการทำพูดสอนและคิด ล้วนแต่เป็นมิจฉาทิฐิ ตรงกันข้ามกับพระธรรมวินัย แล้วคุณจะให้คนอย่างพุทธะอิสระไปอยู่ร่วมกับอลัชชีผู้มีมิจฉาทิฐิกระนั้นหรือ

ผู้ที่เป็นทหารอากาศจึงกล่าวว่า ท่าเช่นนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร

ฉันตอบว่า ง่ายมาก แค่เจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา อย่าเห็นแก่หน้า และผู้ปกครองคณะสงฆ์ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด เท่านี้อลัชชีเจ้าลัทธิทำจนกลายก็จะต้องถูกจับสึกแล้ว

นายทหารอากาศผู้นั้นย้อนถามฉันว่า ไม่มีวิธีอื่นอีกหรือ

ฉันตอบว่ามี คือจับฉันสึกหรือไม่ก็ฆ่าฉันให้ตายไปเสีย เรื่องก็จะจบ ลัทธิอลัชชีจะได้อยู่ครอบงำสังฆมณฑลต่อไปได้

ท่านไม่กลัวพระพุทธศาสนาจะล่มสลายหรือ

ฉันจึงย้อนถามไปว่า พระพุทธศาสนาจะตั้งมั่นอยู่มาได้โดยลัทธิอลัชชีที่มีคำสอนที่ผิดเพี้ยนบิดเบือนจากหลักธรรมวินัยอย่างนั้นหรือ

หากพวกคุณคิดว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ด้วยลัทธินี้ ขอถามคุณว่าแล้วก่อนหน้าที่ลัทธินี้มันเกิด พระพุทธศาสนาอยู่มาได้อย่างไร ขอให้คุณโปรดเข้าใจเสียด้วยว่าพระพุทธศาสนาจะตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยหลักธรรมวินัยอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ยังคงอยู่ และภิกษุบริษัททั้ง ๔ ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด

ไม่มีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันได้ต่อไปหรือ นายทหารอากาศถามฉันต่อ

ฉันตอบว่ามี คือกำจัดลัทธิอลัชชีให้พ้นไปจากแผ่นดิน หรือไม่ก็ให้มันเปลี่ยนแปลงคำสอนแล้วตั้งคณะกรรมการสงฆ์และฆราวาสตรวจสอบในทุกคำสอนของลัทธินี้ให้ตรงต่อหลักธรรมวินัยอย่าให้ผิดเพี้ยน หรือไม่ก็ประกาศแยกตนออกไป อย่ามาอ้างว่าตนเป็นศาสนาพุทธ

ผู้แอบอ้างทั้งสองคนเมื่อเห็นฉันแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าอยู่คนละฝ่ายกับพวกมิจฉาทิฐิ ผู้ที่แอบอ้างตนว่าเป็นด็อกเตอร์จึงกล่าวว่า พวกเขากำลังหาวิธีอยู่ ที่จะทำให้สำนักนี้อยู่ร่วมกับคณะสงฆ์ได้

ฉันจึงตอบว่า ลัทธินี้มันอยู่ร่วมกับคณะสงฆ์ได้อยู่แล้ว เพราะคณะสงฆ์ถูกนิมนต์ให้ไปรับเงินรับทองของมันทุกปี ปีละเป็นหมื่นเป็นแสนรูป แต่ลัทธินี้มันอยู่ร่วมกับหลักพระธรรมวินัยอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้ แล้วฉันจึงขอตัว พวกเขาเห็นว่าฉันไม่มีเรื่องอะไรคุยแล้วจึงลากลับ

เวลาต่อมามีคนเอาภาพและข้อความของนายทหารอากาศคนนี้ รวมตัวกับกลุ่มสาวกของลัทธิอลัชชีที่ใช้ชื่อว่า ๔๘ องค์กรพุทธ บังอาจยื่นถวายฎีกาขอพึ่งพระบารมีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ให้ทรงโปรดแก้ไขวิกฤติของพระพุทธศาสนาดังที่เป็นข่าวที่ผ่านมา

อีกทั้งมีข่าวว่านายทหารอากาศคนนี้ยังบังอาจประกาศตั้งพรรคประชาธิปไตยปวงชนชาวไทย โดยมีโลโก้ของพรรคการเมืองที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งจะต้องเป็นผู้ให้การอนุญาต ถือเป็นการทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา ๒๕ บัญญัติว่า

ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย หรือถ้อยคำในประกาศที่น่าจะทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นพรรคการเมือง หรือใช้ชื่อที่มีอักษรภาษาไทยประกอบว่าพรรคการเมือง หรืออักษรภาษาต่างประเทศที่แปลหรืออ่านได้ว่าพรรคการเมือง ใช้ดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้งความ หรือเอกสารอย่างอื่น หรือใช้ข้อมูลทางการสื่อสารใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตให้เป็นพรรคการเมือง หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา ๑๑๐

มาตรา ๑๑๐ บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดมีเจตนาสมคบกันตั้งแต่ ๑๕ คนขึ้นไป ดำเนินกิจการเช่นเดียวกับพรรคการเมือง หรือดำเนินการไม่ว่าด้วยวิธีใด ให้เข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองหรือดำเนินการไม่ว่าวิธีใดให้เข้าใจได้ว่าเป็นพรรคการเมืองโดยมิได้แจ้งจดการจัดตั้งพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นี่คือข้อกล่าวหาที่พวกพรรคการเมืองเถื่อนของลัทธิอลัชชีทำจนตัวตายควรจะได้รับ

และไอ้ที่เลวร้ายก็คือพวกสาวกอลัชชีลัทธิทำจนตัวตาย พวกนี้มันยังบังอาจแอบอ้างชื่อพรรคการเมืองเถื่อน พร้อมทำโลโก้หรือตราประทับเถื่อนที่ยังมิได้รับการจดแจงจาก กกต. ไปแอบอ้างเท็จทูลเบื้องสูงเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือต่อพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๑๐ อีกด้วย นี่คือความชั่วร้ายของพวกมันล่ะพี่น้อง

พุทธะอิสระ