วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 21, 2021

ผังรายการประจำวัน

00.00 รัชการที่9/ประวัติ/พระราชดำรัส/พระราชกรณียกิจ
08.00 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเช้า วันที่ 02-02-2560 และ 02-03-2560
09.00 รายการเจริญมนต์ที่ศิริราช วันที่ 06-08-2559
11.00 วิถีธรรมวิธีไทย(หลวงปู่พุทธะอิสระสอนวิถีจิตร) รอบเช้า เทป 1
12.00 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเที่ยง วันที่ 02-02-2560 และ 02-03-2560
13.00 รายการ ปุจฉา-วิสัจชนา วันที่ 13-01-2560
14.30 วิถีธรรมวิธีไทย(หลวงปู่พุทธะอิสระสอนวิถีจิตร) รอบบ่าย เทป 2
15.30 อ่านพระไตรปิฎก เทป 1-3
16.30 นิทานชาดก ตอนที่ 1
17.30 ขยับกายสบายชีวี
19.00 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเย็น (พระเมือง) วันที่ 05-02-2560
20.00 อ่านพระไตรปิฎก เทป 4-6
21.00 รายการเจริญมนต์ที่ศิริราช วันที่ 17-09-2559
22.45 สวดมนต์
00.00 รัชการที่9/ประวัติ/พระราชดำรัส/พระราชกรณียกิจ
08.00 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเช้า วันที่ 02-02-2560 และ 02-03-2560
09.00 รายการเจริญมนต์ที่ศิริราช วันที่ 04-05-2558
11.00 วิถีธรรมวิธีไทย(หลวงปู่พุทธะอิสระสอนวิถีจิตร) รอบเช้า เทป 3
12.00 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเที่ยง วันที่ 02-02-2560 และ 02-03-2560
13.00 รายการ ปุจฉา-วิสัจชนา วันที่ 14-01-2560
14.45 วิถีธรรมวิธีไทย(หลวงปู่พุทธะอิสระสอนวิถีจิตร) รอบบ่าย เทป 4
16.00 อ่านพระไตรปิฎก เทป 7-9
17.00 นิทานชาดก ตอนที่ 2
18.00 ขยับกายสบายชีวี
19.15 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเย็น (พระเมือง) วันที่ 06-02-2560
20.30 อ่านพระไตรปิฎก เทป 10-12
21.30 รายการเจริญมนต์ที่ศิริราช วันที่ 28-10-2558
22.45 สวดมนต์
00.00 รัชการที่9/ประวัติ/พระราชดำรัส/พระราชกรณียกิจ
08.00 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเช้า วันที่ 02-02-2560 และ 02-03-2560
09.00 รายการเจริญมนต์ที่ศิริราช วันที่ 26-12-2558
10.45 วิถีธรรมวิธีไทย(หลวงปู่พุทธะอิสระสอนวิถีจิตร) รอบเช้า เทป 5
11.45 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเที่ยง วันที่ 02-02-2560 และ 02-03-2560
12.45 รายการ ปุจฉา-วิสัจชนา วันที่ 20-01-2560
14.00 วิถีธรรมวิธีไทย(หลวงปู่พุทธะอิสระสอนวิถีจิตร) รอบบ่าย เทป 6
15.15 อ่านพระไตรปิฎก เทป 13-14-17
16.15 นิทานชาดก ตอนที่ 3
17.15 ขยับกายสบายชีวี
18.30 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเย็น (พระเมือง) วันที่ 07-02-2560
19.45 อ่านพระไตรปิฎก เทป 18-20
21.00 รายการเจริญมนต์ที่ศิริราช วันที่ 30-01-2559
22.45 สวดมนต์
00.00 รัชการที่9/ประวัติ/พระราชดำรัส/พระราชกรณียกิจ
08.00 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเช้า วันที่ 02-02-2560 และ 02-03-2560
09.00 รายการเจริญมนต์ที่ศิริราช วันที่ 28-10-2559
10.30 วิถีธรรมวิธีไทย(หลวงปู่พุทธะอิสระสอนวิถีจิตร) รอบเช้า เทป 7
11.30 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเที่ยง วันที่ 02-02-2560 และ 02-03-2560
12.45 รายการ ปุจฉา-วิสัจชนา วันที่ 21-01-2560
14.00  วิถีธรรมวิธีไทย(หลวงปู่พุทธะอิสระสอนวิถีจิตร) รอบบ่าย เทป 8
15.15  อ่านพระไตรปิฎก เทป 21-23
16.15 นิทานชาดก ตอนที่ 4
17.15 ขยับกายสบายชีวี
18.30 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเย็น (พระเมือง) วันที่ 09-02-2560
20.00 อ่านพระไตรปิฎก เทป 25-27
21.00  รายการเจริญมนต์ที่ศิริราช วันที่ 30-04-2559
22.45 สวดมนต์
00.00 รัชการที่9/ประวัติ/พระราชดำรัส/พระราชกรณียกิจ
08.00 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเช้า วันที่ 02-02-2560 และ 02-03-2560
09.00 รายการเจริญมนต์ที่ศิริราช วันที่ 04-05-2558
10.30 วิถีธรรมวิธีไทย(หลวงปู่พุทธะอิสระสอนวิถีจิตร) รอบเช้า เทป 8
1200 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเที่ยง วันที่ 02-02-2560 และ 02-03-2560
13.00 รายการ ปุจฉา-วิสัจชนา วันที่ 22-01-2560
14.15 วิถีธรรมวิธีไทย(หลวงปู่พุทธะอิสระสอนวิถีจิตร) รอบบ่าย เทป 9
15.30 อ่านพระไตรปิฎก เทป 29-31
16.30 นิทานชาดก ตอนที่ 5
17.30 ขยับกายสบายชีวี
19.00 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเย็น (พระเมือง) วันที่ 10-02-2560
20.30 อ่านพระไตรปิฎก เทป 32-34
21.40 รายการเจริญมนต์ที่ศิริราช วันที่ 06-08-2559
23.00 สวดมนต์
00.00 รัชการที่9/ประวัติ/พระราชดำรัส/พระราชกรณียกิจ
08.00 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเช้า วันที่ 02-02-2560 และ 02-03-2560
09.00 รายการเจริญมนต์ที่ศิริราช วันที่ 09.17-2559
11.00 วิถีธรรมวิธีไทย(หลวงปู่พุทธะอิสระสอนวิถีจิตร) รอบเช้า เทป 10
12.00 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเที่ยง วันที่ 02-02-2560 และ 02-03-2560
13.20 รายการ ปุจฉา-วิสัจชนา วันที่ 13-01-2560
14.45 วิถีธรรมวิธีไทย(หลวงปู่พุทธะอิสระสอนวิถีจิตร) รอบบ่าย เทป 11
16.00 อ่านพระไตรปิฎก เทป 35-36
16.45 นิทานชาดก ตอนที่ 6
17.15 ขยับกายสบายชีวี
19.00 สกู๊ฟข่าวอิสระธรรม รอบเย็น (พระเมือง) วันที่ 11-02-2560
20.15 อ่านพระไตรปิฎก เทป 37-39
21.00 รายการเจริญมนต์ที่ศิริราช วันที่ 10.04-2559
22.45 สวดมนต์